Duszpasterze

Ks. proboszcz Ryszard Krakowski

 Ks. Paweł Brylak