Historia parafii Wojków

Historia parafii Wojków

Historia parafii Wojków

Wojków, wieś i folwark, powiat sieradzki, gmina Gruszczyce, parafia Wojków, odległa od Sieradza 23 wiorsty, posiada kościół parafialny; drewniany, 35 domów, 288 mieszkańców

Jest to opis Wojkowa z roku 1893 przedstawiony przez Bronisława Chlebowskiego w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1323 roku, kiedy to kaliski sąd ziemski przysądził Wojków kościołowi gnieźnieńskiemu, odrzucając roszczenia Jana, syna Sulisława. W 1357 roku król Kazimierz Wielki potwierdził arcybiskupom gnieźnieńskim posiadanie wsi.

Erekcja parafii w Wojkowie miała miejsce na początku XV wieku. Z roku 1411 pochodzi wzmianka o pierwszym wojkowskim proboszczu Adamie: „Adamus plebanus de Woykow”. Początkowo tutejszy kościół nosił wezwanie św. Te-kli, potem zaś św. Małgorzaty. Na początku XVI wieku dochód parafii szacowano na 30 grzywien. Uposażenie proboszcza stanowiły dwa łany ornej ziemi, dwie łąki i trzy sadzawki. Włościanie płacili meszne (rodzaj daniny, w zamian za którą ksiądz zobowiązany był do osobistego odprawiania mszy) po groszu od rodziny. W tym też czasie przy kościele funkcjonowała szkoła parafialna. Kolejny kościół drewniany, również pw. św. Małgorzaty, ufundował w 1646 roku arcybiskup Maciej Łubieński. Budowla w 1756 roku została rozbudowana, a konsekrowano ją w roku 1762. Świątynia była wykonana z drewna modrzewiowego i stała w miejscu dzisiejszych parkingów przykościelnych.

W roku 1908 ukończono budowę nowego neogotyckiego kościoła,
który służy parafii wojkowskiej do dziś.

Na przestrzeni 100 lat istnienia świątyni pw. Niepokalanego Poczęcia NMP „wyszło” z tej parafii 6 księży. Z parafii Wojków pochodzi również 12 sióstr zakonnych pełniących służbę w różnych zgromadzeniach zakonnych. W naszym kościele w ciągu ostatnich 100 lat pracowało 9 organistów i 7 zakrystianów. A oto szczegółowy wykaz wszystkich „wojkowskich” proboszczów, sióstr zakonnych, organistów i kościelnych z okresu ostatnich 100 lat oraz spis wikariuszy pracujących w parafii od zakończenia wojny:

Proboszczowie:

Od początku istnienia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie proboszczami byli następujący kapłani:
1. Ks. Jacenty Jędrecki (1884-1904)
2. Ks. Kajetan Wincenty Jasieńczyk-Krajewski (1904-1920)
3.Ks. Franciszek Pawelski (1920-1936)
4.Ks. prał. Wincenty Gmachowski (1936-1941; zginął w Dachau w 1942)
5.Ks. Stanisław Gemel (1945-1946)
6.Ks. Antoni Kiszkurno (1946-1948)
7.Ks. Jan Koper (1948-1957)
8.Ks. Bernard Sroka (1957-1968)
9.Ks. Konstanty Hytry (1968-1982)
10.Ks. kań. Józef Zembol (1982-2000)
11.Ks. kań. Jerzy Mikołajewski (2000-2008)
12.Ks. kan. Janusz Nowicki (2008-2017)
13. ks. kan. Bogdan Czyżniejewski (od 1 lutego do maja 2017)
14. Ks. kan. Ryszard Krakowski (od maja 2017)

 Wikariusze:

1.Ks. W. Nowaczyk (1948) [pełne imię nieznane]
2.Ks. Stanisław Jasiński (1954-1955)
3.Ks. Marian Tański (IX/XI 1955)
4.Ks. Franciszek Jóźwiak (1955-1956)
5.Ks. Witold Kołodziejski (IX/XI 1956)
6.Ks. Piotr Światły (1956-1957)
7.Ks. Józef Zembol (1957-1959)
8.Ks. Jan Dudek (1959-1961)
9.Ks. Kazimierz Urycki (1961-1968)
10.Ks. Józef Posłuszny (1968-1972)
11.Ks. Kazimierz Marchlewski (1972-1973)
12.Ks. Zenon Michalski (1973-1975)
13.Ks. Stanisław Wysocki (1975-1976)
14.Ks. Antoni Tabak (1976-1980)
15.Ks. Gabriel Wawrzynkowski (1980-1982)
16.Ks. Mirosław Skoczylas (1982-1985)
17.Ks. Stanisław Manios (1985-1987)
18.Ks. Andrzej Lewandowski (1987-1993)
19.Ks. Wiesław Cieplik (1993 – 1996)
20.Ks. Ryszard Krakowski (1996-1999)
21.Ks. Piotr Sobiś (1999-2000)
22.Ks. Daniel Wawrzyniak (2001-2003)
23.Ks. Piotr Gąsiorek (2003-2007)
24.Ks. Krystian Fornalczyk (2007-2010)
25.Ks. Stanisław Trzeciak (2010 – 2014)
26.Ks Paweł Brylak (od 2014)

Organiści parafii

1.Marcin Górski (1884-1920)
2.Franciszek Jabłoński – zięć Marcina Górskiego (1920-1932)
3.Tadeusz Górski – syn Marcina Górskiego (1932-1938)
4.Krawczyński (1938-1945) [Imię nieznane]
5.Lipiński (1945-1946) [j. w.]
6.Szajdecki (1946-1955) [j. w.]
7.Henryk Główczyński (1955-1959)
8.Michał Baranowski (1959-1984)
9.Wiesław Majnert (1984-2015)
10.Piotr Łuszczarz (od 2016)

Zakrystianie i grabarze parafii Wojków:

1. Przybytek Franciszek (ok. 1900-1931, pracował jeszcze w starym kościele)
2.Gatkowski Ignacy (ok. 1932-1938)
3.Gmyrek Franciszek (ok. 1938-1941)
4.Druciarek Marian (ok. 1945-1948)
5.Trzeciak Szczepan (ok. 1948 – 1951)
6.Kacprzak Józef (ok. 1951-1956)
7.Trzeciak Szczepan (ok 1956-1985)
8.Lipiński Tadeusz – zięć Szczepana Trzeciaka (1985-1995)
9.Andrzej Zdobski (1995-2017)
10.Piotr Gałka (od 2017)

Kapłani pochodzący z parafii:

1.Ks. Jan Ludwiczak z Włocina (obecnie dyrektor biblioteki Seminarium Duchownego w Kaliszu)
2.Ks. Jan Posiewała z Kamienik (palotyn pracujący w USA)
3.Ks. Piotr Kuświk z Wrzącej
4.Ks. Krzysztof Lipiński z Wrzącej

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

1.śp. S. Helena Pęczek (Klementyna) – bezhabitowa [nieustalone przynależności do zgromadzenia]
2.śp. S. Irena Lipińska (Tarcyzja) z Wrzącej, ur. 29.01.1935, orionistka
3.śp. S. Józefa Kołoszczyk (Wincenta) [nieustalone przynależności do zgromadzenia]
4.śp. S. Aurelia Wągrowska (Apolonia), ur. 21.01.1923, elżbietanka
5.śp. S. Marianna Ludwiczak (Hipolita), Zgromadzenie M. B. Miłosierdzia
6.śp. S. Helena Ludwiczak (Błażeja), Zgromadzenie M. B. Miłosierdzia
7.śp. S. Teodozja Kędzia, Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi
8.śp. S. Maria Kędzia, Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi
9.S. Urszula Ludwiczak (Maria Grażyna), ur. 1949, Zgromadzenie M. B. Miłosierdzia
10.S. Maria Posiewała (Benigna), ur. 13.03.1951, Zgromadzenie SS Imienia Jezus (bezhabitowa)
11.S. Elżbieta Posiewała (Grażyna), ur. 15.04.1959, Zgromadzenie SS Imienia Jezus (bezhabitowa)
12.S. Teresa Jakubek (Małgorzata) – Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy (bezhabitowa)