ZMARŁ KS. PRAŁAT MIROSŁAW SKOCZYLAS.

28 maja po długiej chorobie zmarł w szpitalu w Sieradzu ks. prał. Mirosław Skoczylas, proboszcz parafii Zygry. Wkrótce obchodziłby 36. rocznicę święceń kapłańskich. Przeżył 63 lata.

28 maja po długiej chorobie zmarł w szpitalu w Sieradzu ks. prał. Mirosław Skoczylas, proboszcz parafii Zygry. Wkrótce obchodziłby 36. rocznicę święceń kapłańskich. Przeżył 63 lata.

Eksporta do kościoła parafialnego w Zygrach nastąpi w czwartek 30 maja o godz. 19. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek o godz. 12 w kościele parafialnym w Russocicach. Zmarły kapłan zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

Ks. prał. Mirosław Skoczylas urodził się 18 lutego 1956 r. na terenie parafii Russocice, koło Turku. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1982 r. Pierwszym wikariatem była parafia Wojków, w dekanacie błaszkowskim – obecnie diecezja kaliska. Zmarły duchowny w latach 1990-2000 był proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Janiszewicach, koło Zduńskiej Woli. Za wybudowanie i konsekrację kościoła w Janiszewicach w dniu 8 stycznia 1987 r. ks. Mirosław Skoczylas uhonorowany został tytułem Rokiety i Mantoletu. Już jako kanonik w 2000 r. wyjechał na Białoruś. W diecezji witebskiej pełnił funkcję ekonoma diecezji. Na Wschodzie kapłan pracował aż do 2011 r. Podczas tej posługi uzyskał tytuł prałata w Kapitule Witebskiej Katedralnej. 16 czerwca 2009 został prałatem honorowym papieskim, co upoważniało kapłana do noszenia sutanny w kolorze fioletowym. *

Od 2011 roku aż do śmierci ks. prał. Mirosław Skoczylas był proboszczem w parafii pw. św. Rocha w Zygrach.

print