JESTEM – CHCĘ – POMAGAM

Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc finansową.
Przekazane środki przeznaczymy na bieżące utrzymanie Parafii i konieczne do zapłaty rachunki:
(Energia elektryczna, zakup paramentów liturgicznych. opłaty za śmieci).
Nasz numer Konta Parafii: 97 1090 2705 0000 0001 3472 9359 SANTANDER BANK.
print