Autor: admin

  • JESTEM – CHCĘ – POMAGAM

    Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc finansową. Przekazane środki przeznaczymy na bieżące utrzymanie Parafii i konieczne do zapłaty rachunki: (Energia elektryczna, zakup paramentów liturgicznych. opłaty za śmieci). Nasz numer…