Komunikat Biskupa Kaliskiego z dnia 24 marca 2020 r.                   w związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych.

    Komunikat Biskupa Kaliskiego z dnia 24 marca 2020 r.                   w związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych

Mając na uwadze wprowadzenie od dnia 25 marca br. nowych ograniczeń co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych należy przestrzegać następujących postanowień:

1. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.
2. Liczbę posługujących należy ograniczyć do minimum.
3. W liturgii pogrzebowej nie wlicza się osób z obsługi zakładu pogrzebowego.
4. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie np. po ustaniu epidemii.
5. Kościoły nadal powinny być otwarte w ciągu dnia, a duszpasterze niech stwarzają możliwość indywidualnego przystępowania wiernych do Sakramentu Pokuty.

print